Địa chỉ:

Xã Phú Thượng - Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên

Email:

Email: [email protected]

Điện thoại:

Hotline : Lễ tân 02083.505.506 - Nhà hàng: 0979556506

Đang gửi
Liên hệ của bạn đã được gửi, xin cảm ơn!