Lịch sử khu du lịch Phượng Hoàng
Di tích lịch sử cấp quốc qia danh thắng Hang Phượng Hoàng - Suối Mỏ gà được Bộ Văn hóa công nhận Di tích cấp Quốc Gia: QĐ số 32QĐ/BT ngày 12/12/1994